Home
Over SHINE
Medische Isotopen
Regio Veendam
Publicaties
Vacatures
SHINE & wetenschap
Contact & FAQ’s

This portion of our SHINE site is designed to help present our European progress in establishing our operations in the Netherlands. It is intentionally presented in Dutch, for our Dutch community.

“SHINE realiseert deze medische isotopen met haar versnellerstechniek waardoor het productieproces veel veiliger, veel schoner, veel betrouwbaarder en veel voordeliger is t.o.v. de huidige productietechniek met kernreactoren.”

Medische isotopen

Medische isotopen worden ook wel radionucliden genoemd en worden in de nucleaire geneeskunde gebruikt voor het opsporen en behandelen van verschillende ziekten, zoals kanker maar ook hart- en vaatziekten. Medische isotopen zijn dus eigenlijk kleine hoeveelheden radioactieve stoffen met een medisch effect. In een groot deel van de onderzoeken naar en behandeling van kanker en hart- en vaatziekten wordt gemaakt van medische isotopen. Dit maakt het mogelijk om (uitgezaaide) kankers en hart- en vaatziekten, maar ook veel andere ziekten, op te sporen en in een steeds eerder stadium te ontdekken, zodat vroegtijdige en betere behandelingen steeds meer mogelijk zijn.

SHINE founder Greg Piefer with one of SHINE's neutron generator systems

SHINE founder Greg Piefer with one of SHINE’s neutron generator systems

Hoe werkt een medische isotoop?

De medische isotoop wordt in het lichaam gebracht om vast te stellen of organen goed functioneren of om kankergezwellen in een vroeg stadium op te sporen. Daarnaast wordt voor de behandeling van patiënten gebruik gemaakt van therapeutische isotopen. Bij de opsporing, de diagnostiek, wordt de isotoop aan een niet-radioactieve stof gekoppeld. Via een SPECT-scan (Single Photon Emission Computed Tomography) of een PET-scan (Positron Emission Tomography) kan aan de straling gedetecteerd worden of er iets abnormaals aan de hand is. Therapeutische isotopen worden voornamelijk gebruikt om heel specifiek weefsel in het lichaam te vernietigen. Ook worden therapeutische isotopen gebruikt binnen de palliatieve zorg, door bijvoorbeeld het ziekteproces te remmen en de pijn te verlichten.

Productie

SHINE maakt de belangrijkste van deze medische isotopen. Tot nu toe worden deze medische isotopen wereldwijd nog vooral ontwikkeld met behulp van kernreactoren. SHINE realiseert deze medische isotopen met haar versnellerstechniek waardoor het productieproces veel veiliger, veel schoner, veel betrouwbaarder en veel voordeliger is t.o.v. de huidige productietechniek met kernreactoren.

De belangrijkste medische isotopen die SHINE produceert zijn het diagnostische isotoop Molybdeen-99 (Mo-99) en de therapeutische isotopen Lutetium-177 (Lu-177) en Jodium -131 (I-131).

Mo-99 is het met afstand belangrijkste diagnostische isotoop, dat effectief via de SHINE-technologie kan worden geproduceerd. De SHINE-fabriek in Janesville (Wi., USA) zal al vanaf volgend jaar Mo-99 op de wereldmarkt brengen. SHINE Europe zal vanaf 2026 vanuit Veendam starten met de commerciële productie van Mo-99. Op dit moment worden jaarlijks 10 miljoen Europeanen met behulp van Mo-99 onderzocht.

Lu-177 is het meest veelbelovende therapeutische isotoop. SHINE USA is al in 2021 begonnen met de verkoop van Lu-177 op de wereldmarkt. Op SHINE-campus in Janesville, Wisconsin wordt momenteel een Lu-177 fabriek gebouwd met een capaciteit om jaarlijks honderdduizenden patiëntbehandelingen te kunnen ondersteunen. Een dergelijke faciliteit zal ook zo spoedig mogelijk in Veendam worden gebouwd. De verwachting is dat Lu-177 in 2040 bij enkele honderdduizenden kankerbehandelingen per jaar in Europa zal worden gebruikt

I-131 is een therapeutisch isotoop dat effectief via de SHINE-technologie kan worden geproduceerd, omdat het gelijktijdig met het Mo-99 wordt gevormd. SHINE Veendam kan en zal spoedig na haar Mo-99 lancering I-131 op de Europese markt brengen. I-131 wordt in Europa enkele tienduizenden keren per jaar gebruikt voor schildklierkankerbehandelingen.

Naast deze isotopen is de SHINE-technologie ook geschikt voor de productie van therapeutische isotopen Holmium-166 (Ho-166), Yttrium-90 (Y-90) en Terbium-161 (Tb-161). Ho-166 en Y-90 worden ingezet bij de bestrijding van leverkanker. Tb-161 is een therapeutisch isotoop dat zich nog in de R&D- fase bevindt. Onduidelijk is of en zo ja hoeveel Tb-161 in de komende decennia nodig zal zijn.

Voordelen van de productiemethode van SHINE

SHINE heeft een eigen, alternatieve technologie ontwikkeld voor de productie van deze medische isotopen. SHINE’s technologie is schoner, betrouwbaarder en veiliger en maakt het gebruik van onderzoeksreactoren overbodig. SHINE produceert medische isotopen alleen op vraag en heeft door de hoge omloopsnelheid een minimale voorraad. De alternatieve techniek die SHINE heeft ontwikkeld, maakt het mogelijk om met een zogeheten versneller een neutronenbron te creëren die – net zoals bij een ‘klassieke’ onderzoeksreactor – een breed scala aan medische isotopen zal produceren. Dankzij de techniek en innovatiekracht van SHINE kunnen producten veel sneller, van het idee tot de lancering, beschikbaar zijn voor miljoenen patiënten.